• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Reklama

AKTUALNOŚCI

Deklaracje środowiskowe produktów. Jak branża budowlana działa na rzecz zrównoważonego budownictwa?Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz więcej branż podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom globalnego ocieplenia. Dotyczy to także sektora budowlanego, który w Polsce – jak wynika z analiz PLGBC – odpowiada za ponad jedną trzecią krajowej emisji dwutlenku węgla.

Jednym ze sposobów na zmniejszenie negatywnego wpływu obiektów na środowisko jest wykorzystywanie materiałów budowlanych, których produkcja i użytkowanie w ograniczony sposób oddziałuje na stan przyrody i klimatu.  Potwierdzeniem tego rodzaju działań jest uzyskanie przez producentów deklaracji środowiskowych dla swoich wyrobów.

Czym one są i jakie korzyści wiążą się z ich posiadaniem wyjaśnia specjalista firmy Aluprof, która otrzymała EPD dla swoich produktów już 2019 roku dla oferowanych przez siebie systemów aluminiowych.

Ekologiczne „certyfikaty” wyrobów budowlanych

Deklaracja środowiskowa produktu znana jest też pod nazwą EPD (od angielskiego Environmental Product Declaration)  lub deklaracja środowiskowe typu III. Stanowi ona rodzaj świadectwa określającego stopień oddziaływania wyrobu na środowisko (w związku z wydobyciem surowców, energochłonnością procesu produkcji, zużyciem wody i wytwarzaniem odpadów) na poszczególnych etapach jego wytwarzania i podczas całego cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA) – od pozyskania materiałów, przez etap produkcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu. Certyfikat przyznawany jest na podstawie ekspertyz prowadzonych przez niezależne, uprawnione do tego podmioty (np. Instytuty Technik Budowlanych), które posiadają wymagane kompetencje i wiedzę w tym zakresie oraz są zrzeszone w międzynarodowej organizacji ECO-Platform. Deklaracja EPD tworzona jest w oparciu o wymagania norm ISO 14025 oraz EN 15804 i jest oficjalnym dokumentem prezentującym min. całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez dany wyrób (ślad węglowy).

„Deklaracje środowiskowe produktów można porównać do certyfikatu potwierdzającego ich ekologiczny charakter. Dokument umożliwia porównanie różnych wyrobów pod kątem ich oddziaływania na środowisko i tym samym wybór tych o najmniejszym wpływie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku budownictwa, gdyż to właśnie w tej branży wpływ procesów produkcyjnych na środowisko jest bardzo wysoki”, Aluprof posiada karty EPD i jest podstawą doskonalenia procesów oddziaływania na środowisko od 2019 wyjaśnia Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager z firmy Aluprof, lidera w produkcji innowacyjnych i energooszczędnych systemów aluminiowych przeznaczonych do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych dla branży budowlanej i konstrukcyjnej.

Korzyści dla firm i środowiska

W ostatnim czasie coraz więcej producentów działających w branży budowlanej stara się o uzyskanie dla oferowanych przez siebie wyrobów deklaracji środowiskowych. Wynika to w dużej mierze z zaostrzających się przepisów, które obligują firmy do ograniczania wpływu procesów produkcyjnych na środowisko. Warto jednak podkreślić, że fakt posiadania deklaracji EPD przekłada się również na korzyści biznesowe i wizerunkowe dla przedsiębiorstwa. „Deklaracja środowiskowa produktu jest podstawą doskonalenia procesów oddziaływania na środowisko naturalne i stanowi jasny sygnał dla ekosystemu brany budowlanej, że dana firma działa w sposób zrównoważony i ma na uwadze ograniczenie emisji dwutlenku węgla czy zużycia surowców naturalnych a także angażuje swój łańcuch dostaw w te procesy. Wykorzystywanie materiałów budowlanych posiadających karty EPD pozwala też inwestorom i deweloperom na uzyskanie dodatkowych punktów podczas ubiegania się o przyznanie ich obiektom certyfikatów zrównoważonego budownictwa zgodnych z systemami BREEAM, LEED czy DGNB. Te wielokryterialne systemy oceny i ochrony budynków promują zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy i dzięki temu czynią inwestycję bardziej prestiżową i tym samym znacznie podnoszą jej wartość”, informuje Aleksandra Baksik z firmy Aluprof. „EPD stanowią obecnie standard na rynku nieruchomości komercyjnych, zarówno tych sprzedawanych, jak i przeznaczonych na wynajem. Dzięki nim potencjalni inwestorzy zyskują też pewność, że dany obiekt wyróżnia się dużą efektywnością w zakresie zużycia energii i wody (co przekłada się na niskie koszty jego utrzymania) oraz ma niewielki wpływ na człowieka i środowisko. Dodatkowo deklaracja pozwala inwestorom na podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich prowadzących do redukcji wpływu budynku na środowisko”, dodaje ekspert.

Lider branży z deklaracjami środowiskowymi produktów

Wśród producentów materiałów budowlanych, którzy za priorytet stawiają sobie kwestię ochrony środowiska i poprzez swoje działania odpowiadają na potrzeby rynku i wymagania inwestorów w tym zakresie, warto wymienić firmę Aluprof. Dzięki optymalizacji procesów produkcji, zastosowaniu aluminium z recyclingu oraz wykorzystaniu zielonej energii w procesie produkcyjnym dostawca systemów aluminiowych dla budownictwa uzyskał deklaracje środowiskowe typu III dla swoich profili aluminiowych, systemów okienno-drzwiowych oraz systemów fasadowych, które tłoczone są na bazie wlewków z recyclingu Grupy Kęty. Zastosowanie recyklatu aluminiowego pozwoliło istotnie obniżyć emisję dwutlenku węgla w przeliczeniu na tonę wyrobów wlewków aluminiowych, do poziomu 2,9 tCO2e. Wynik ten jest aż sześciokrotnie niższy niż światowa norma dotycząca wlewków aluminiowych pochodzenia pierwotnego. Potwierdzeniem zaangażowania firmy w działania proekologiczne jest także uzyskanie przez nią certyfikatu Cradle to Cradle, który przyznawany jest pionierom we wprowadzaniu na rynek produktów napędzających gospodarkę obiegu zamkniętego, oraz współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), częścią Światowej Organizacji: World Green Building Council (WGBC). „Promowanie idei zrównoważonego rozwoju to jeden z kluczowych celów Aluprof, zawartych w przyjętej przez firmę polityce ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Zakłada ona jeszcze większe zaangażowanie spółki w realizację działań związanych m.in. z ochroną środowiska, w tym dążenie do neutralności klimatycznej, którą chcemy osiągnąć do 2050 roku. Warto przy tym podkreślić, że choć inicjatywy proekologiczne były podejmowane przez Aluprof od wielu lat, to aby jeszcze bardziej podkreślić ich znaczenie, ujęto je w strategicznych celach ekonomicznych spółki na lata 2021 – 2025”, zaznacza Bożena Ryszka, Dyrektor Działu Marketingu i Public Relations Aluprof SA. „Potwierdzeniem naszego zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska jest również przyznanie systemom Aluprof deklaracji środowiskowych produktu, które są niezwykle pomocne dla inwestorów podczas ubiegania się o tzw. zielone certyfikaty budowlane, takie jak BREEAM czy LEED”, dodaje Bożena Ryszka.


Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager Aluprof


Bożena Ryszka, Dyrektor Działu Marketingu i Public Relations Aluprof SA

Deklaracje środowiskowe produktów AluprofLider i innowator branży
Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w ponad 50 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza innowacyjne, energooszczędne i bezpieczne systemy aluminiowe przeznaczone do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych dla branży budowlanej i konstrukcyjnej. Zgodnie z hasłem „Let’s build a better future” Aluprof promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego. Więcej informacji na stronie producenta: https://aluprof.com .


Aluprof
press box